Κουβέντα στη ΔΙΟΝ Τηλεόραση για το yo-yo, την ιστορία του και τα οφέλη του yoyoing.