Βόλτα και yoyoing, Σάββατο πρωί, από Σβορώνο στην Κατερίνη. (Είναι μία ιδέα να το κάνουμε και σε άλλα μέρη, να δείξουμε εικόνες τους και να παρουσιάσουμε παίχτες από όλη την χώρα.) Yo-Yo: MagicYoYo K8