Όταν κάποιος ασχολείται με το yoyoing και συμμετέχει σε contests, η εξάσκηση είναι μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας του. Πόσο όμως; Αναλόγως τους στόχους του…

Άλλος προπονείται για την πρώτη συμμετοχή, για την εμπειρία και άλλος για να βελτιώσει την προηγούμενη θέση του.

Το video είναι μια μέρα από την ζωή του David Stejskal, που προπονείται για τον Εθνικό Διαγωνισμό της Τσεχίας (Czech Yoyo Nationals 2019).